Rejestracja i dane osobowe

 

Rejestrując się w sklepie „Z potrzeby piękna”, Klient zgadza się na wykorzystanie przez sklep „Z potrzeby piękna...” jego danych, w tym również w celach marketingowych i promocyjnych.

 

Składając Zamówienie, Klient świadomie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia i zawartej umowy sprzedaży. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

 

Administratorem danych osobowych jest  firma Z potrzeby piękna...Agnieszka Kwiatkowska, z siedzibą przy ul . Paryskiej 16 lok. 9, 03-935 Warszawa. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu „Z potrzeby piękna...” są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawy oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do konta klienta sklepu.

Blog Z potrzeby piękna... na Facebooku Z potrzeby piękna nasz Instagram Nasz Pinterest Zapisz się na nasz newsletter