Reklamacje

Zakupione u nas produkty mogą Państwo reklamować.

Reklamacje, z tytułu niezgodności  towarów z Umową sprzedaży lub  gwarancji producenta rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Klient składa reklamację w formie pisemnej lub e-mail na adres sklepu.

W każdym przypadku niezbędne jest dołączenie  do wysyłanej reklamacji  zdjęć produktu, na których wyraźnie uwidocznione są reklamowane wady. 

W wypadku zakupów w sklepie stacjonarnym prosimy również o wypełnienie niniejszego formularza ZGŁOSZENIA REKLAMACJI. Usprawni to to proces rozpatrywania reklamacji.

Odpowiedź na przesłaną reklamację zostanie przekazana Klientowi pocztą elektroniczną w terminie 14 dni.

Blog Z potrzeby piękna... na Facebooku Z potrzeby piękna nasz Instagram Nasz Pinterest